English is fun

Обучението по английски език в нашите градини започва от най-ранна възраст.

Децата се потапят напълно в езиковата ситуация, часовете протичат с минимална употреба на български език. Заниманията включват забавни музикални игри, работа с карти, кратки диалози и приказни истории, творчески проекти, които подкрепят езиковото развитие. Благодарение на ранното обучение по английски език детето свиква от малко със звученето на чуждия език и неговите фонематични особености. Научаването е естествено – през игра и любими дейности. Преподаването на езика се комбинира с много дейности, които подпомагат допълнително физическото и умствено развитие на детето.

Партньори в езиковото обучение на децата в Детска къща „Приказка без край“ е английски езиков център Jolly Kids.