Курс за начално ограмотяване „Приказно четене“ (над 4 г.)

В курса „Приказно четене“ се водим от естествените заложби и вроденото любопитство на децата към четене. Учим се да свързваме думите с техните графични изображения и така неусетно правим първите си стъпки в четенето. В заниманието развиваме речевите умения, способността за изразяване, слушане и разбиране. По време на „уроците“ провокираме въображението на децата и го развиваме, така че малчуганите да го изразяват вербално и невербално в логическа последователност. Работим целенасочено за изграждане на връзка между детето и книгата /приказката/ и възприемането й като източник на знание, удовлетворение и забавление.

Курсът е в помощ на бъдещите ученици, тъй като знанията които са придобили им помагат да възприемат четенето в неговата цялост, както и да познават добре елементите на думата – буква и сричка.

Запишете своето дете