Слави Христов

Слави води финансовите дела на нашите образователни центрове от самото им начало. Благодарение на неговата финансова грамотност и умения всички административни и финансови въпроси намират бързо и адекватно решение, отчитайки интересите на клиента.