Георги Миланов

Георги е учител по душа и призвание. Работи с деца в различна възраст. В нашите образователни центрове води занимания по 3D моделиране, но не пропуска да поговори с децата за правилните мисли и постъпки, справедливостта, личната отговорност.