Сугестопедично ателие “Приказки творя” (5 – 7 г.)

„Приказки творя“ въвлича децата по увлекателен начин в света на четенето и книгите. Курсът е подходящ за деца, които вече имат изградени начални умения за четене. Участниците в групата опознават или затвърждават познанията си за буквите като символи, които ни разкриват думите и значението зад тях. Курсът подготвя малчуганите за първите им литературни срещи в клас, развива уменията им за разбиране и съчиняване на кратки текстове. В резултат на курса децата придобиват повече увереност при четене, получават знание и умения за построяване на кратък текст и анализ на прочетеното, необходими в първи клас.

Запишете своето дете