Предучилищна подготовка

Предучилищното образование в нашите центрове е организирано в целодневна форма на обучение. Престоят на децата в групите е във времето между 8.00 ч и 18.00 ч всеки делничен ден.

Дневният режим включва:

  • Прием
  • Сутрешна закуска
  • Време за обучение и игри
  • Обяд
  • Следобеден сън
  • Следобедна закуска
  • Свободно избираеми дейности
  • Време за довиждане

Ежедневно в програмата на децата са включени занимания по основните образователни направления (български език, математика, околен свят).

Ежеседмично се провеждат занимания с музика, английски език, игри и спорт,  танцови занимания, разнообразни творчески и приложни ателиета.

Програмата ни предоставя възможност за разнородни дейности, чрез които децата опознават света и изразяват себе си. Водещо в работата с децата е развиването на социалните им умения и компетентности с цел изграждане на уверена личност, която с радост участва в общи игри и детски проекти.

Екипът ни включва опитни предучилищни педагози, сугестопедагог, логопед и психолог.